رستوران ستاره سو

توضیحات

  •   تنکابن خیابان جمهوری-خیابان فرمانداری-انتهای بلوار جلیلی-کنار ساحل200 متر به سمت شرق ایران
  •   01154226733
  •  

کسب و کارهای مرتبط